313.ห้ามคนที่ตั้งใจจะเชือดสัตว์พลี ตัดผมและเล็บ ในช่วงสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ [1706]

You may also like...