ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 89-90) อายะฮฺ 2:259 : เรื่องราวของอัล-อุซัยร์และลาของเขา

You may also like...