314-315.ห้ามสาบานกับมัคลูก – ห้ามสาบานเท็จ… [1707-1714]

You may also like...