ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 181-182 / ปะนาวัร บาฆี ฮาตี หน้า 64-65

You may also like...