320-321.ห้ามให้ฉายาว่า “ราชาแห่งราชันย์” – ห้ามใช้ฉายาที่มีเกียรติกับพวกตลบตะแลงและผู้สร้างสิ่งอุตริ [1724-1725]

You may also like...