322-325.อย่าตัดพ้ออาการป่วยไข้ – อย่าด่าลม… – อย่าด่าไก่ – ห้ามกล่าวว่าฝนมาจากดวงดาว [1726-1731]

You may also like...