29. อัต-ตีญานียฺอ้างอัล-หะดีษของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) มาสนับสนุนทฤษฎีการตกศาสนาของเหล่าเศาะหาบะฮฺ

You may also like...