อันความรู้นั้นคือบรรดาคลัง และกุญแจ (ไข) บรรดาคลังนั้นคือการถาม

You may also like...