326-328.ห้ามกล่าวกับมุสลิมว่า “โอ้ กาเฟร” – อย่าพูดหยาบคาย – การใช้คำพูดที่เหมาะสม [1732-1738]

You may also like...