ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 90) อายะฮฺ 2:259

You may also like...