ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 90-91) อายะฮฺ 2:260 / ปะนาวัร หน้า 54 (อุญุบ)

You may also like...