339-343.สิ่งที่ห้ามกระทำในขณะละหมาด/ห้ามเดินผ่านหน้าคนที่กำลังละหมาด [1753-1758]

You may also like...