อัต-ตีญานียฺกล่าวหาบรรดาเศาะหาบะฮฺว่าแข่งขันแย่งชิงกันในเรื่องทางโลก สะสมสมบัติพัสถาน และรบราฆ่าฟันเพื่อเรื่องนั้น

You may also like...