อัต-ตีญานียฺกล่าวอ้างว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺเปลี่ยนแปลงสุนนะฮฺของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)

You may also like...