อัต-ตีญานียฺกล่าวหาท่านอุษมาน (ร.ฎ.) และท่านหญิงอาอิชะฮฺ (ร.ฎ.) ว่าเป็นบุคคลแรกที่เปลี่ยนแปลงสุนนะฮฺ

You may also like...