ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 91-92) อายะฮฺ 2:261-263

You may also like...