344-346.มักรูฮฺในการละหมาดสุนัตหลังจากอิกอมะฮฺแล้ว/มักรูฮฺเจาะจงถือศีลอดในวันศุกร์หรือละหมาดสุนัตในคืนวันศุกร์/ห้ามถือศีลอดติดต่อกันโดยไม่ละศีลอด [1759-1765]

You may also like...