ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 92) อายะฮฺ 2:264

You may also like...