347-351.ห้ามนั่งบนหลุมฝังศพ/ห้ามสร้างอาคารถาวรเหนือหลุมฝังศพ/ห้ามทาสหนีนาย/ห้ามให้ความช่วยเหลือในเรื่องคดีอาญา/ห้ามขับถ่ายในทางสัญจร, ที่ร่มเงา และแหล่งน้ำ [1766-1771]

You may also like...