355-356.ห้ามคนในเมืองดักซื้อสินค้าจากกองคาราวานนอกเมือง ห้ามตัดราคา ห้ามสู่ขอผู้หญิงที่มีผู้สู่ขออยู่ก่อนแล้ว…/ห้ามใช้จ่ายสิ้นเปลืองในสิ่งที่ชะรีอะฮฺไม่อนุมัติ…

You may also like...