การละหมาด : ตอนที่ 5 : 1.ยืนตรงเท่าที่สามารถ 2.ตั้งเจตนา

You may also like...