ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 92-93) อายะฮฺ 2:265-266 / ปะนาวัร หน้า 54 (อุญุบ)

You may also like...