คุตบะฮฺ : สิ่งที่ไม่ควรทำให้ขณะละหมาด [1.การหันซ้ายหันขวา]

You may also like...