ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 93-94) อายะฮฺ 2:267-268 / ปะนาวัร หน้า 55 (อุญุบ)

You may also like...