362-365.ห้ามเล่นไสยศาสตร์อย่างเด็ดขาด-ห้ามนำกุรอานเดินทางไปในดินแดนของผู้ปฏิเสธ-ห้ามใช้ภาชนะทองคำและเงิน-ห้ามผู้ชายใส่เสื้อผ้าที่มีสีหญ้าฝรั่น

You may also like...