บทที่ 4 : การละหมาดวันศุกร์ : เงื่อนไขในการที่ละหมาดวันศุกร์จะใช้ได้ (เศาะฮฺ) : 2.ต้องทำญุมอะฮฺในเขตชุมชน… (หน้า 37)

You may also like...