บทที่ 4 : การละหมาดวันศุกร์ : เงื่อนไขในการที่ละหมาดวันศุกร์จะใช้ได้ (เศาะฮฺ) : 3.ต้องทำญุมอะฮฺเดียวในชุมชน…EP.2 (หน้า 38)

You may also like...