ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 95) อายะฮฺ 2:272-2:273

You may also like...