369.สิ่งที่สมควรจะกล่าวและปฏิบัติเมื่อพลาดกระทำสิ่งต้องห้าม

You may also like...