ซูเราะห์อัลบากอเราะห์ อายะที่ 196 เรื่องฮัจย์และอุมเราะฮฺ)

You may also like...