ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 96) อายะฮฺ 2:274-2:275

You may also like...