ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 96-97) อายะฮฺ 2:276-2:281

You may also like...