ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 97) อายะฮฺ 2:282 / ปะนาวัร หน้า 56 (อุญุบ)

You may also like...