ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 099) อายะฮฺ 2:282-283

You may also like...