ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 099) อายะฮฺ 2:284

You may also like...