คุตบะฮฺ : สิ่งที่ไม่ควรทำให้ขณะละหมาด [EP.4] (ท่าสุญูดที่เป็นมักรูฮฺ)

You may also like...