ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 100) อายะฮฺ 2:285

You may also like...