บทที่ 4 : การละหมาดวันศุกร์ : เงื่อนไขในการที่ละหมาดวันศุกร์จะใช้ได้ (เศาะฮฺ) : 5.ต้องทำเป็นญะมาอะฮฺที่มีสี่สิบคนพร้อมอิมาม [EP.6] (หน้า 40)

You may also like...