หน้า 054-055 | ฟิกฮฺ : สุญูดติลาวะฮฺ และ สุญูดชุกฺร

You may also like...