คุตบะฮฺวันศุกร์ : ฮูก่มการกล่าวตักบีรมุฏลักและมุก็อยยัดในช่วงวันอีดและวันตัชรีก

You may also like...