006-บทย่อยที่ 3-6 : การนั่งร่วมในวงซิกรุลลอฮฺ – ซิกรุลลอฮฺด้วยลิ้นและหัวใจ – ซิกรุลลอฮฺครอบคลุมถึงการฏออะฮฺต่างๆ

You may also like...