ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 101) ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน : อายะฮฺ 1-3

You may also like...