ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 102) ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน : อายะฮฺ 3-6

You may also like...