คุตบะฮฺวันศุกร์ : ศักดิ์และสิทธิ์ของเวลา และการกำหนดฮิจเราะห์ศักราชด้วยการอิจมาอฺ

You may also like...