ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 103) ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน : อายะฮฺ 7-9

You may also like...