ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 103) ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน อายะห์ที่ 10-11)

You may also like...