ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 104) ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน อายะห์ที่ 12-14)

You may also like...