ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 105) ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน อายะห์ที่ 15-17)

You may also like...