ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 106) ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน อายะห์ที่ 18-19)

You may also like...