ภาคผนวก : 2. การสาบาน (ซุมเปาะฮฺ)

You may also like...